به نام خالق باران

به نام خالق باران

عبدالحمیدروحانی شاعر

سیل آمد اول سال جدید /
امتحانی بازهم آمد پدید/

مرکز استان پرازسیلاب شد/
خانه ها پر از هجوم آب شد/

سیل دریک لحظه غافلگیر کرد/
هردل شادی ز وحشت پیرکرد/

کرد بابا را زفرزندان جدا/
مادران فریادشان عرش خدا/

لیک در شیراز شهر معرفت/
مردمی با رافت وبا منزلت/

بهریاری آمدند وبا وفا/
خدمتی کردند پاک وبی ریا/

با مسافرها محبت داشتند/
بارها ازدوششان برداشتند/

لیک جمعی هم به دور از صحنه ها/
جای گرم و نزد آن شومینه ها/

درفضاهای مجازی تاختند/
متن های دشمنی را ساختند/

هریکی بردیگری شد حمله ور/
دوربودند از خسارات وخطر/

با سیاسی کاری و تیغ جناح/
زخم ها برهم زدند آن لحظه ها/

آن که درصحنه چنین ایثار کرد/
مشکلاتی را به خود هموار کرد/

مردم دلسوز ما بودند وبس/
قلبهایی بی ریا بودند وبس/

دور از هر خودپرستی یا مقام/
هرزمان لازم شد آنها با مرام/

جملگی درصحنه حاضر بوده اند/
بس گره ها را چنان بگشوده اند/

ای خدا ی خالق جان وجهان/
سرفرازیمان بده زین امتحان/

هفتم فروردین ۱۳۹۸/

عبدالحمید روحانی

درباره نویسنده

3581مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری یوتاب محفوظ است.
رفتن به نوارابزار