هوش اعتدالگرا(دولت تدبیر و امید)

هوش اعتدالگرا(دولت تدبیر و امید)

هوش سیاسی هر رئیس جمهوری را می توان از پاسخ های گوناگونی که در قبال سئوال خبرنگاران و یا اشخاص دیگر  می دهد تشخصیص داد.معروفیت برخی اشخاص سیاسی در حاضرجوابی منطقی آنان است.آقای حسن روحانی در پاسخ به خبرنگاری که از کنار زدن مدیران قبلی پرسش نمود گفت:من از کلید سخن گفتم نه داس!و یا از شایسته سالاری گفت و از آنان که اتوبوسی آمدند و برخی یادشان رفته بلیت بگیرند!به هرحال هوش سیاسی آقای روحانی بالاست حتی اگر از تجربه وی در سمت های مختلف یاد کنیم باز هم نکاتی در سخنان وی وجود دارد که حکایت از همان درک بالای سیاسی وی می باشد.چنین تفکری اگر از مدیران توانای دیگر بهره ببرد ،پیمودن پله های ترقی مدیریتی اش سریعتر انجام می پذیرد چرا که مدیریت علم استفاده از هنر دیگران است و رئیس جمهور این مطلب را درک کرده است و در صورتی این مهم انجام خواهد پذیرفت که هوش سیاسی وی در دام افراد فرصت طلب و منفعت طلب که فقط بدنبال منافع مادی از قبیل حزب خودم،ثروت خودم،باند خودم و….هستندنیفتد.امروز مردم از بی برنامگی و اختلاف و عدم پایبندی به اصول انقلاب اسلامی( که برگرفته از دین اسلام است)توسط تعدادی انگشت شمار،دلخورند و این را با استفاده از  برگ رای که سند قدرت مردم است به همگان نشان دادند.سند قدرتی که بر اساس همان قانون اساسی به مردم اعطا شده و هر از چند گاهی خودنمایی می کند.از این سند می توان در بسیاری از امور سیاسی بعنوان برگ برنده استفاده نمود و نماینده ملت توانایی این کار را داردمگر اینکه حواشی دست ساخته برخی معاندان نظام اسلامی دیده او را نسبت به این اسناد عوض نماید که البته بعید می دانم.به هرحال4سال40سال نمی شود و روزی دوباره به انتخابات خواهیم رسید پس آقای حسن روحانی حتماًانتهای4سال را می بیند روزی را که دوباره همین مردم با در دست گرفتن همان سند (برگ رای)در مورد تیم روحانی قضاوت خواهند کرد.امید است با توجه به خصوصیات رئیس جمهور اعتدال گرا در آن روز مردم کارنامه وی را به دست راستش دهند و این نمی شود مگر به دست خود روحانی که فرصت ها را غنیمت شمرده و نهایت هوش خود را بکار گیرد.الگوی رئیس جمهوری نمونه ( بدلیل هوش و ذکاوتش که برگرفته از اسلام ناب محمدی (ص)است ) مردم مرید او شدند را می توان امام خامنه ای دانست.حسن روحانی الگو ی مناسب دارد،رای بالای ملت دارد،نیروهای مدیریتی قوی داردو…فکر میکنم4سال بعد خدای نکرده بهانه ای ندارد.

درباره نویسنده

3646مطلب نوشته است .

تمام حقوق این سایت برای پایگاه خبری یوتاب محفوظ است.
رفتن به نوار ابزار